Blog - observaties over roosters, koppelingen en goed werkgeverschap

Vooruit roosteren moet van de Arbeidstijdenwet

Arbeidstijdenwet

“Vooruit roosteren? Dat gaat niet bij ons. Ons werk is onvoorspelbaar.” Het antwoord van de planner van een theatergezelschap die ik vroeg hoe ver vooraf ze haar rooster maakt. Toen ik doorvroeg vertelde ze dat ze twee weken vooruit roosters rondstuurt, maar dat het ook voorkomt dat ze daarna nog iemand inroostert op een vrije dag. Ik keek een beetje verbaasd en ze zei: “Dat mag van onze cao, tot 12 dagen van tevoren.” Dat moest ik natuurlijk even opzoeken want leek me stug.

Gezelschappen vallen onder de CAO Toneel en Dans. Daarin staat dat uiterlijk 12 dagen voorafgaande aan de werkweek de werkzaamheden bekendgemaakt moeten worden. Dat is dus al iets anders dan 12 dagen voor de werkdag. Maar bovendien: iedere Nederlandse werknemer valt onder de Arbeidstijdenwet, en daarin staat duidelijk dat een werkgever minimaal 28 dagen van tevoren bekend moet maken wanneer de wekelijkse rust valt en wanneer de vrije zondagen zijn. Natuurlijk mag je, als er calamiteiten zijn, een medewerker best vriendelijk vragen een dagje extra te werken of een dienst te ruilen. Maar zomaar twee weken van tevoren een extra werkdag in het rooster knallen is niet de bedoeling.