Blog - observaties over roosters, koppelingen en goed werkgeverschap

Wat doet die koppeling precies?

Voor twee van onze Uurwerk-Online-klanten bereiden we een koppeling voor met Loket.nl. Twee vliegen in één klap, zou je denken. Niet dus. De een vraagt aan ons, de in Loket ingevoerde medewerkers automatisch in te lezen in Uurwerk, en na goedkeuring de gewerkte uren per medewerker terug te sturen naar Loket. Ziekte en verlof? Geen interesse, want het zijn bijna allemaal oproepkrachten. De ander vindt het koppelen van de medewerkers niet nodig en kiest ervoor zelf het medewerkersID uit Loket in te voeren in Uurwerk. Want het zijn allemaal vaste medewerkers en er zijn weinig wisselingen. De vraag aan ons is, de verlofaanvragen en ziekmeldingen uit Loket op te halen en in Uurwerk te verwerken in het rooster en de saldoberekeningen. Want zo sluit het optimaal aan bij hun werkproces.

Eén systeem, twee totaal verschillende koppelingen. Moraal van dit verhaal? Als je softwareleverancier roept: “We hebben een koppeling met pakket X!” vraag dan even door. Wat doet die koppeling precies? En past dat in jouw werkproces of heb je eigenlijk een andere vraag?

Lees meer over koppelingen met Uurwerk Online op deze pagina.