Over Uurwerk Online

Uurwerk Online is gemaakt samen met collega’s uit theaters en evenementenbedrijven die allemaal met hetzelfde zaten:

 • Veel te veel tijd kwijt met roosters maken voor onregelmatig werkende teams.
 • Altijd verschillende versies van roosters in omloop en niemand die nog weet welke de juiste is.
 • Excelformules waar elke keer foutjes in blijken te sluipen.
 • Steeds veranderende wettelijke regels die niet eenvoudig te controleren zijn.
 • Urensaldi die achterlopen, waardoor je te laat ontdekt wie er te veel of juist te weinig uren heeft gewerkt in een seizoen.

Vanuit die praktijkervaring is Uurwerk Online ontwikkeld. Het resultaat is software die jezelf en de organisatie tijd, geld en – niet onbelangrijk – veel ergernis bespaart.

De basisprincipes van Uurwerk Online:

 • de evenementen zijn leidend;
 • controle op wet en cao verloopt automatisch;
 • je ziet prognose, rooster en gewerkte uren naast elkaar;
 • communicatie tussen planner en medewerkers verloopt geautomatiseerd;
 • medewerkers krijgen het rooster op hun mobiel;
 • tijdens het roosteren heb je direct inzicht in overwerk en verlof;
 • managementinformatie over uren en kosten is altijd bij de hand.

In 2021 kwam een volledig vernieuwde versie van Uurwerk Online uit. Zowel de techniek als de schermen zijn weer helemaal bij de tijd. En dat houden we zo: het programma groeit mee met de gebruikers en met de technologie.

Naast Uurwerk Online als webapplicatie is er een app voor iOS en Android, waarin medewerkers hun rooster kunnen zien en hun uren registreren.

Uurwerk Online en Marijcke Voorsluijs

Uurwerk Online is een initiatief van Marijcke Voorsluijs. Zij maakte vanaf 2000 voor de Stadsschouwburg Utrecht jarenlang de roosters voor de techniek. Dat deed ze met Rostarflex, destijds één van de grootste roosterapplicaties. Een uitgebreid programma, dat uiteindelijk wel voldeed maar niet gemaakt was voor inroostering voor evenementen. Een aantal vaste diensten was de basis. Maar zo werkt het niet in de culturele wereld. Daar geeft het evenement, de voorstelling of het concert de toon aan. Een opera stelt andere eisen aan de personele bezetting dan een klassiek concert of een congres. En in het rooster moet het programma van die dag zichtbaar zijn. Dat alles was voor Marijcke aanleiding Uurwerk Online te laten ontwikkelen.

Een gedreven team

Marijcke werkt met een team van professionals die samen met haar en met de klanten Uurwerk Online een succes willen maken. Ontwikkelaars met een brede ervaring die met plezier werken aan dit mooie product voor cultuur en evenementen en collega’s uit de culturele sector die zorgen voor trainingen en helpdesk. Geen groot softwarehuis maar een klein gedreven team dat zich er al jaren voor inzet om het werken in de wereld van cultuur en evenementen fijner te maken.

Neem contact op