Blog - observaties over roosters, koppelingen en goed werkgeverschap

Overwerktoeslag

Eindelijk krijgen we weer vragen over overwerk! Zou het eind van de crisis in zicht zijn?

In spreektaal wordt met ‘overwerk’ vaak bedoeld: werkuren boven je contracttijd, die je compenseert door minder te werken of opspaart voor een langere vakantie. De arbeidstijdenwet zegt niets over overwerk, maar in CAO’s kan een toeslag worden afgesproken. Hoe dat is geregeld in de culturele sector? In de CAO Toneel en Dans voor gezelschappen komt het woord overwerk niet voor. In de CAO Nederlandse Podia staat er wél een paragraaf over. Overwerk geeft recht op een toeslag; de hoogte is afhankelijk van de lengte van de dienst, de eindtijd, of het een feestdag is, en van de salarisschaal van de werknemer.

Bij nadere beschouwing zijn er nog meer mitsen en maren: overwerk is verplicht, incidenteel, in opdracht van de werkgever, en het eerste halfuur is toeslagvrij. Als je een halfuur korter pauzeert krijg je dus geen toeslag. Als de afbouw na de voorstelling uitloopt is dat veelal geen opdracht van de werkgever. In de praktijk wordt er daardoor zelden tot nooit overwerktoeslag betaald.