Blog - observaties over roosters, koppelingen en goed werkgeverschap

Ontzorgen is iets anders dan dom houden

“Ontzorgen is iets anders dan dom houden” zei ik van de week tegen een softwareleverancier van één van mijn klanten. Hij kon er gelukkig om lachen, maar snapte wel meteen wat ik bedoelde. Er is een koppeling in aanbouw, ik vroeg om de specificaties en hij antwoordde dat ik me geen zorgen hoefde te maken. Dat was dus niet wat ik wilde horen.

Een koppeling doet iets wat een mens ook kan, snel en zonder fouten, maar ook zonder uitzonderingen. Een klant die in het ene systeem wordt aangemaakt wordt ‘doorgegeven’ aan het andere, met hetzelfde adres. Een voorstelling uit een planningssysteem wordt automatisch gekopieerd naar de website. In de specificatie van de koppeling staat welke informatie op welke plek wordt gezet en welke logica daarbij wordt gevolgd, bijvoorbeeld: je kopieert alleen de voorstellingen waarbij ‘website’ is aangevinkt.

Als je die logica niet heel secuur vastlegt, weet over een halfjaar niemand meer hoe de koppeling werkt. Dus als je je klant wilt ontzorgen lever je een koppeling op inclusief documentatie.