Blog - observaties over roosters, koppelingen en goed werkgeverschap

Gegevens invoeren in Uurwerk Online

Een van onze Uurwerk Online klanten is een rapportageplatform aan het inrichten in Microsoft Power BI, en maakt daarvoor dankbaar gebruik van de gegevens uit onze database. Het meeste wijst zichzelf, maar op één punt kwamen ze er niet uit: bij alle evenementen staat de kostprijs van de geplande en de gewerkte uren op 0. Hoe komt dat? Aan de gegevensverbinding leek het niet te liggen, want alle andere gegevens rolden er wel uit. Wat er dan wel aan de hand was?

Om uit te rekenen hoeveel een evenement heeft gekost aan uren van de medewerkers gebruiken we het per medewerker ingevulde uurtarief. En daar zat ‘m de kneep: bij geen enkele medewerker was een uurtarief ingevuld. Tja, het klinkt heel flauw, maar wat je er aan de voorkant niet instopt rolt er aan de achterkant niet uit … De oplossing? Iemand de uurtarieven laten invoeren.