Blog - observaties over roosters, koppelingen en goed werkgeverschap

Hoeveel uur moet ik dit seizoen nog werken?

“Hoeveel uur moet ik dit seizoen nog werken?” Een vraag die HR-medewerkers vaak krijgen. Voor mensen met een kantoorbaan en vaste werktijden is het simpel: je plakt het aantal nog niet opgenomen verlofdagen voor de einddatum van het seizoen en klaar ben je.

Voor wie onregelmatig werkt, bijvoorbeeld bij voorstellingen en evenementen, komt er meer bij kijken. Heeft de medewerker door drukte meer gewerkt dan de contracttijd, dan kan de zomervakantie zomaar eerder starten dan je op grond van het verlofsaldo zou verwachten. Had hij of zij juist kortere werkweken, dan moet er misschien eerder een beroep gedaan worden op het verlof of moet er extra worden gewerkt om het verschil met de contracttijd weg te werken.

Voor het antwoord op de vraag, hoeveel een medewerker nog moet werken in het seizoen heb je dus meer nodig dan een verloftegoed: actuele gegevens van het rooster en de gewerkte uren. Om HR-medewerkers te helpen vragen we altijd of ze willen aanschuiven als we aan onze UurwerkOnline klanten uitleg geven over de werking van tellingen en saldi in het systeem. En het allerliefst koppelen we met het HR-programma, zodat iedereen naar dezelfde cijfers kijkt.